Wie we zijn


Vraag aan God is een initiatief van een onafhankelijk platform voor kerken en organisaties in Gouda om o.a. samen het "Goede Nieuws" te delen van een echt vrij leven!

Wat geloven wij?

VraagAntwoord
God, wie bent U?Ik ben de God, die de aarde en hemel gemaakt heeft, met alles wat daarin is.
Maar wie is Jezus dan?Jezus is Mijn Zoon! 2000 jaar geleden is Hij onder de mensen komen wonen, door de geboorte uit de maagd Maria.
Wat heeft Hij toen gedaan?Hij heeft met woord en daad verteld over het Koninkrijk wat Ik voor ogen heb. De mensen hebben Hem bespot en op 33 jarige leeftijd is Hij de marteldood gestorven aan een kruis.
En wat is er met Zijn lichaam gebeurd?Dat heeft 2 nachten in een graf gelegen en is op de 3e dag opgestaan.
Maar waar is Jezus nu dan?Korte tijd daarna is Hij opgevaren naar de hemel en Hij zit nu aan Mijn rechterhand.
Maar zien we Hem dan ooit nog terug?Op Mijn tijd zal een eind gemaakt worden aan deze wereld. Jezus keert dan terug op de wolken van de hemel en zal er recht gedaan worden aan alle mensen, hetzij ten goede hetzij ten kwade.
Dus U laat ons al 2000 jaar aan ons lot over?Absoluut niet! Met de hemelvaart van Jezus heb Ik kort daarna ook Mijn Geest gegeven. Die woont nu in de harten van Mijn kinderen en is opzoek naar mensen die vol willen worden van mijn vrede en vreugde.

Ik heb ook een vraag aan jou: Ik ben nog steeds op zoek naar mensen die open staan voor Mijn woord. Ik wil dolgraag met hen in contact komen. Ik wil de rommel in hun harten voor ze opruimen. Nu klop Ik aan jouw hart; wil je Mij ook binnen laten?


Alle kerken over de hele wereld hanteren een samenvatting van het christelijk geloof: de apostolische geloofsbelijdenis. Onze website wil daar ook vanuit gaan. Je vindt die samenvatting van het christelijk geloof hieronder:
1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde;
2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
3. Die door de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood,
5. Op de derde dag opgestaan is uit dood,
6. Opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in de Heilige Geest;
9. Ik geloof de heilige Kerk, de gemeenschap der heiligen;
10. De vergeving van de zonden,
11. De opstanding van het lichaam
12. En het eeuwige leven.


Bezoek de website van
Stichting Vraag aan God