Privacy statement

Deze verklaring geeft aan hoe we met jouw persoonlijke gegevens omgaan.

We willen dat de beveiliging van uw gegevens aan de hoogste eisen voldoet. En dat ze voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Alle medewerkers en vrijwilligers zijn op de hoogte van onderstaande werkwijze.

Alles wat gelieerd is aan het initiatief 'Vraag aan God', staat in het teken van een nieuw leven zonder onzekerheid, onrust, angst ed. Dit initiatief is geen medisch, psychiatrisch of psychologisch initiatief. Alleen een gediplomeerde medicus mag medische handelingen verrichten of medisch advies geven. Als we spreken over genezing, of vrij komen van zaken die de aanvrager heeft ingevuld of aan ons heeft verteld, hebben we het dan ook nooit over medische handelingen. We hebben het puur over bovennatuurlijke zaken, die vervolgens in het natuurlijke merkbaar- en/of zichtbaar worden. Bovennatuurlijke genezing komt van God en heeft niets te maken met medische of therapeutische behandeling. Het is illegaal en strafbaar om een medische behandeling uit te voeren of advies te geven zonder de vereiste opleiding en wettelijke bevoegdheid. Alles wat met het initiatief Vraag aan God te maken heeft is op geen enkele wijze bedoelt als advies of instructie voor diagnose of medische behandeling van ziekten. Wij zijn geen medische of therapeutische professionals. Alles wat we doen, zeggen of schrijven, met inbegrip de medewerkers en hun werkzaamheden, vrijwilligers en hun werkzaamheden, gesprekken, ontmoetingen, publicaties, reclame, gesproken en geschreven berichten, de website (berichten), social media, flyers, e-mailberichten en andere producten c.q. middelen van dit initiatief, worden gedaan vanuit een houding van liefde voor mensen en mag niet worden verward met, of worden vervangen door een professionele medische behandeling. Wij adviseren niemand over het al dan niet innemen van medicijnen of over het al dan niet ondergaan van een medische behandeling. Wij geven ook geen medisch advies over de vraag of een persoon ook daadwerkelijk is genezen. Alleen professionals mogen definitief dit soort conclusies trekken.

De online formulieren worden digitaal beveiligd opgeslagen en zijn voor niemand anders toegankelijk dan de medewerkers van Vraag aan God en de betreffende vrijwilliger die het gesprek voert en/of bij de ontmoeting is.

Alle persoonlijke informatie zal niet onder derden worden verspreid en wordt vernietigd zodra de aanvrager aangeeft de conversatie te willen stoppen.

De aanvrager heeft het recht om zijn of haar formulier met de vastgelegde gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Mocht de bezoeker signaleren dat de beveiliging tekort heeft geschoten, dan horen we dat graag van u. Zie daarvoor de contactgegevens op de site.

De bezoeker kan een klacht indienen over het omgaan met van gegevens en privacy bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.