ما که هستیم؟

'سوال از خدا' یک کار ابتکاری از تعدادی از  کلیساهای هلند می‌باشد تا بتوانیم با اشتراک 'خبر خوب' زندگی آزاد را به ارمغان آوریم!

به چه چیزی اعتقاد داریم؟


خداوند، تو که هستی؟
من خدایی هستم که زمین و آسمانها و هر آنچه در آنها است را ساخته‌ام.
اما پس عیسی کیست؟
عیسی پسرم است! ۲۰۰۰ سال پیش او آمد تا در میان بشریت زندگی کند.
عیسی چه کرد؟
عیسی در مورد پادشاهی من بشارت داد و با عمل و معجزات خود آن را به مردم نشان داد و در نهایت جان خود را به عنوان فدیه گناه انسان‌ها بر روی صلیب فدا نمود.
و چه بر سر جسد عیسی آمد؟
سه روز پس از مرگ از عالم مردگان برخاست.
عیسی اکنون کجاست؟ 
چهل روز بعد عیسی به بهشت ​​صعود کرد و اکنون در دست راست من نشسته است.
آیا مجددا او را خواهیم دید؟
در زمانی که مقرر ساخته‌ام این جهان به پایان خواهد رسید. پس از آن عیسی بر ابرهای آسمان باز خواهد آمد و تمام مردم را قضاوت خواهد نمود و بخشش نصیب تمام کسانی خواهد شد که به عیسی ایمان آورده‌اند.
بنابراین ای خداوند، آیا ما را برای ۲۰۰۰ سال به حال خود رها کرده‌ای؟
قطعا نه! اندکی بعد از عروج عیسی روح خود را به شما داده‌ام. اکنون روح القدس در قلب تمام فرزندان من زندگی می کند و به دنبال افرادی است که می خواهند از آرامش و شادی من بهره‌مند باشند.
اینک من خداوند شما، از شما یک سال دارم: من همچنان به دنبال افرادی هستم که کلام من را پذیرا باشند. دوست دارم با آنها با تمامیِ قلبم در ارتباط باشم. می‌خواهم قلب آنها را از گناه پاک کنم و زندگی جدیدی به آنها ببخشم. اکنون به درب قلب شما می کوبم. آیا اجازه می دهید وارد قلب و زندگی شما شوم؟

شهادت به ایمان خود
من ایمان دارم به خدای پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین،
و به پسر یگانه او، خداوند ما عیسی مسیح.
ایمان دارم به این که او به واسطه روح‌القدس در رحم قرار گرفت و از مریم باکره متولد شد.
او در حکومت پونتیوس پیلاطس رنج کشید و مصلوب شده، مرد و مدفون گردید
و به عالم مردگان نزول فرمود و در روز سوم از مردگان برخاست
و به آسمان صعود نموده، به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته‌است.
و از آن جا برای داوری زندگان و مردگان باز خواهد گشت.
من ایمان دارم به روح‌القدس،
و به کلیسای مقدس جامع و به شراکت مقدسین
و به آمرزش گناهان
و به رستاخیز بدن‌ها
و به حیات جاودان.